18 April 2014

But C Banana 拔絲香蕉


拔絲香蕉:

香蕉-
熟, 2-3隻, 切塊, 香蕉份量唔好太多, 否則一鑊糖漿煮唔晒, 要分幾次整可能會凍, 可能會拔唔到絲


粉漿-
麵粉 (約半杯)
雞蛋 (1隻)
水 (約1-1.5杯)

拔絲-
油 (蓋過鑊底)
砂糖 (好很多, 約係油的10倍, 溶化後要足夠包住炸好的香蕉)

過程:
1. 調好粉漿
2. 將油煮熱, 唔駛太熱, 攝氏150度左右
3. 香蕉塊沾粉漿落鑊炸幾分鐘至金黃, 盛起放埋一邊
4. 落油/減少原本鑊裡面的油, 熱至約120-130度, 落砂糖
5. 將砂糖煮至液體, 與油溶埋一齊成糖漿, 可以一邊攪拌, 轉細火或熄火
6. 放入炸好的香蕉, 用糖漿包勻
7. 熄火
8. 已包著炸香蕉的糖漿會開始越來越杰及越來越硬, 一邊夾起一邊拉絲上碟
9. 如糖漿太稀拉不到絲, 準備冰水一碗, 將包滿糖漿的炸香蕉沾冰水冷卻幾秒, 再拉上來就可以拔絲

小貼士:
1. 糖漿可以以水代油
2. 冰水拉絲過程可以上桌在賓客前進行, 提高娛賓效果.

No comments: